มบส.เปิดหลักสูตรเพื่อนบ้าน

รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ มบส. ได้เป็นเจ้าภาพประชุมร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ ได้แก่ ม.จำเริญโปลีเทคนิค ประเทศกัมพูชา ม.เทียน จิน นอร์มอล ประเทศจีน ม.แห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ม.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเทศเวียดนาม เพื่อร่วมกันยกร่างจัดทำหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ซึ่งถือว่าเป้งแรกที่มหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่งร่วมกันจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขานี้ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ของ 5 มหาวิทยาลัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างลึกซึ้ง

รศ.ดร.สุพล กล่าวต่อไปว่า สำหรับลักษณะการเรียนหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นแบบ 2+2 คือ เรียนวิชาพื้นฐานที่ มบส. 2 ปี จากนั้นนิสิตจะเลือกวิชาเอกว่า จะศึกษาลงลึกความรู้ด้านประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ ภาษา วัฒนธรรม เกี่ยวกับประเทศใดใน ียตะวันออกเฉียงใต้ แล้วไปเรียนในประเทศนั้น 2 ปีจนจบหลัก สูตร และรับปริญญาร่วม 2 สถาบัน ซึ่งการจัดการศึกษานี้ถือว่าสอด คล้องกับนโยบาย Education Hub ของรัฐบาล คาดว่าในอนาคต มบส.และมหาวิทยาลัยเครือข่ายจะผลิตบุคลากรที่มีความรู้และมี ศักยภาพในการพัฒนาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด