กลุ่มแพทย์ยืนยันจะใช้คะแนน O-NET

มั่นใจมาตรฐานข้อสอบวัดความรู้เด็กได้ นร.รอบพิเศษเผยข้อสอบไม่เกินหลักสูตร

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทด สอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยผลการจัดทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ปีการศึกษา 2552 รอบพิเศษ ให้แก่ผู้ที่เกิดเหตุสุดวิสัย ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เมื่อวันที่ 17-18 มี.ค. ที่ผ่านมา ว่า ยังไม่ได้รับรายงานการทุจริตและทุกอย่างเรียบร้อยดี ส่วนเรื่องข้อสอบ O-NET ในรอบปกติที่มีนักเรียนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเกินหลักสูตรและ สทศ.ปรับรูปแบบข้อสอบโดยไม่แจ้งล่วงหน้านั้น เท่าที่ได้สอบถามนักเรียนที่เข้าสอบ O-NET รอบพิเศษ นักเรียนบอกว่า ไม่เกินหลักสูตร อย่างไรก็ตาม สทศ.จะจัดสัมมนา รูปแบบข้อสอบ O-NET ในอนาคต โดยเชิญนักวิชาการ ตัวแทนครู นักเรียน ผู้ปกครอง และยวข้องมาร่วมแสดงความคิดเห็น ในวันที่ 22 มี.ค. 53 เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงการสอบครั้งต่อไป

น.ส.นลินี คำโคตรกรวด นักเรียน ม.6 จาก รร.มาลีย์วิทยา จ.นครราชสีมา หนึ่งในนักเรียนที่สอบ O-NET รอบพิเศษ กล่าวว่า เท่าที่ทำข้อสอบมีทั้งข้อสอบที่ง่ายและยาก แต่ก็ไม่เกินหลักสูตรอย่างที่เพื่อน ๆ ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ และส่วนตัวคิดว่าการปรับรูปแบบข้อสอบก็ไม่น่าใช่ปัญหา ถ้าเรามีความรู้และตั้งใจเรียน

ด้าน ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ ประธาน คณะอนุกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 ผ่านระบบรับ ตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) กล่าวว่า กสพท.ยืนยันที่จะใช้คะแนน O- NET มาประกอบการคัดเลือก เเชื่อมั่นในมาตรฐานข้อสอบ แม้จะไม่ได้นำผลคะแนน O-NET มา คิดก็ตาม แต่เราต้องการเห็นนักเรียนตั้งใจเรียนทุกวิชาและอยู่ในห้องเรียนจนจบหลักสูตร ส่วนการปรับรูป แบบข้อสอบก็เป็นเรื่องดี เพราะข้อสอบที่ดีจะต้องมี การพัฒนา เพื่อให้สามารถวัดเด็กให้ได้ว่ามีความรู้มาก น้อยแค่ไหน และต้องยอมรับว่าเมื่อมีการปรับรูปแบบ ข้อสอบเด็กคงจะกังวลว่าตนเองจะทำไม่ได้ แต่เมื่อมี เด็กและผู้ปกครองออกมาวิพากษ์วิจารณ์ข้อสอบ O- NET หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องกลับมาทบทวน.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด