สธ.เตรียมยกระดับสถานีอนามัย 5,000 แห่ง เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในปี 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมยกระดับสถานีอนามัย 5,000 แห่ง เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในปี 2553 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดงาน "20 ปี แพทย์ธรรมศาสตร์ สองทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี ในวันนี้ (21 มี.ค.53) ว่า การผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีความต้องการบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้น เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาคุณภาพด้านการรักษาพยาบาล เพื่อให้มีแพทย์เพิ่มขึ้น เพียงพอต่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายพยาบาลสู่ชุมชน ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายยกระดับสถานีอนามัย ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ 10,000 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยในปี 2553 มีเป้าหมายยกระดับสถานีอนามัยเพิ่มขึ้นให้ได้อย่างน้อย 5,000 แห่ง ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขเพิ่มขึ้น รวมถึงบุคลากรทางด้านการแพทย์แผนไทยด้วย สำหรับรูปแบบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีอย่างน้อย 4 รูปแบบ ได้แก่ 1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ต้องมีแพทย์ประจำ เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์มีจำกัด ดังนั้นจึงเริ่มนำร่องในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดใหญ่ 2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีแพทย์แผนไทยประจำ 3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีพยาบาลวิชาชีพประจำ และ 4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติ ซึ่งสามารถปฏิบัติงานแทนแพทย์ในบางกรณีได้ ซึ่งขณะนี้มีพยาบาลวิชาชีพที่จบการศึกษาที่สามารถปฏิบัติงานได้กว่า 6,000 คน ในจำนวนนี้เป็นพยาบาลเวชปฏิบัติ 3,000 คน ส่วนที่เหลือจะเร่งพัฒนาให้เป็นพยาบาลเวชปฏิบัติ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด