เกษตรฯบุรีรัมย์เผยฝนไม่ตกแม้ทำฝนหลวงแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศานติ นึกชอบ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ทางจังหวัดได้ประสานไปยังหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ให้เครื่องบินโปรยสารเคมีทำฝนหลวง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยได้เครื่องบินทำฝนหลวงตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานฝนตกในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากความแห้งแล้ง ทำให้สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและไม่มีกลุ่มเมฆ

อย่างไรก็ตามทางจังหวัดได้ทำหนังสือ เพื่อขอให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เครื่องบินทำฝนหลวงในพื้นที่เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อช่วยเหลือไปยังประชาชนได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยเฉพาะข้าวนาปรังที่เริ่มยืนต้นตายและเสียหายจากการขาดน้ำขณะเดียวกันทางจังหวัดได้เตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กว่า 10 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรในส่วนพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำขณะที่มีการร้องขอก็พร้อมออกไปให้ความชัดเจนช่วยเหลือในทันที

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด