จ.ตราด เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตราด เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน รวม 20 วัด นายสุรินทร์ ดีมี วัฒนธรรมจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จากการที่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้เด็ก เยาวชน และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันบำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศล สำหรับจังหวัดตราด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ได้ประสานคณะสงฆ์จังหวัดตราด ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว โดยมีวัดในอำเภอต่างๆ แจ้งความประสงค์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 วัน ผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวน 811 รูป บวชศีลจาริณีจำนวน 420 รูป จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป หากประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดต่างๆ ในพื้นที่ หรือที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด