แอน-เคน จูงมือซิวโทรทัศน์ทองคำครั้งที่24

แอน-เคน จูงมือซิวโทรทัศน์ทองคำครั้งที่24

แอน-เคน จูงมือซิวโทรทัศน์ทองคำครั้งที่24 เกี่ยวกับ บันเทิง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จบลงไปแล้วสำหรับ การประกาศผลรางวัล โทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 24 ประจำปี 2552 ที่จัดขึ้นที่ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ ในชื่องาน "ถักร้อยใยรัก สามัคคีไทยรวมใจคนทีวี" เป็นการจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลส่งเสริมจัดการโทรทัศน์ จัดโดยชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ มูลนิธิจำนงค์ รังสิกุล และสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงานโทรทัศน์ และเพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตรายการที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งผู้ที่ได้รางวัลมีดังต่อไปนี้

ประเภทสถานี

1.รางวัลสถานีดีเด่น ด้านรายการข่าว

สถานีโมเดิร์นไนน์ทีวี

2.รางวัลสถานีดีเด่น ด้านรายการกีฬา

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง7

3.รางวัลสถานีดีเด่น ด้านรายการเด็ก สตรี และครอบครัว

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

ประเภทรายการข่าว และสถานการณ์ปัจจุบัน

4.รางวัลรายการข่าว และสถานการณ์ปัจจุบันดีเด่น

รายการข่าว 3 มิติ ผลิตโดยฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมกับบริษัท ฮอตนิวส์ จำกัด สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

5.รางวัลผู้รายงานข่าวดีเด่น

ชัยรัตน์ ถมยา จากรายการทันโลก ผลิตโดยสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย

ประเภทรายการกีฬา

6.รางวัลรายการส่งเสริมกีฬาดีเด่น

รายการสุดยอดกีฬา สุดยอดนันทนาการ ผลิตโดยสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย

7.รางวัลผู้บรรยายการแข่งขันกีฬาดีเด่น

ไพโรจน์ กิ่งแก้ว จากการบรรยายการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 (เวียงจันทน์เกมส์) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว ถ่ายทอดโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

ประเภทผู้พากย์ และผู้บรรยาย

8.รางวัลผู้บรรยายดีเด่น

คุณจักรกฤษณ์ หาญวิชัย รายการท่องโลกกว้าง (wonderful planet) สารคดีชุด สวรรค์ธรรมชาติแห่งนิวยอร์ก (Central Park) จากสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย

9.รางวัลทีมผู้พากย์ดีเด่น

ทีมพากย์จากภาพยนตร์ฝรั่งเรื่อง เวทีแห่งฝัน วันแห่งศักดิ์ศรี (Million Dollar Baby)

คุณวันชัย เผ่าวิบูล, คุณสามารถ เมฆะวิภาต, คุณชูชาติ อินทร,คุณวิรัตน์ สิงหเดชากุล, คุณธนศักดิ์ อุ่นอ่อน, คุณดวงดาว จารุจินดา, คุณนันทนา บุญหลง, คุณวชิรา เพิ่มสุริยา, คุณเบญญาภา ภัทรายุตวรรตน์ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง7

เรื่องล่าสุดของหมวด บันเทิง

ดูหมวด บันเทิง ทั้งหมด