สวนดุสิตโพลล์ เผย ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่ารัฐบาลมีความอดทนและสามารถแก้ปัญหาการชุมนุมได้ดี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพลล์ เผยผลสำรวจ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่ารัฐบาลมีความอดทนและสามารถแก้ปัญหาการชุมนุมได้ดี สวนดุสิตโพลล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,468 คน เพื่อประเมินสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2553 จนถึงวันนี้ (21 มี.ค.53) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 31.52 เห็นว่า รัฐบาลมีความอดทนและสามารถแก้ปัญหาได้ดี โดย ร้อยละ 74.78 เห็นด้วยที่จะมีการเจรจาเพื่อยุติการชุมนุม ด้วยการนำความต้องการของทั้ง 2 ฝ่ายมาเจรจาตกลงกัน อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.44 ยังมองไม่เห็นว่าจะมีใครที่เข้ามาเป็นตัวกลางในการเจรจาได้ และ ร้อยละ 56.11 ระบุว่า ทั้งฝ่ายรัฐบาลและกลุ่มคนเสื้อแดงจะสามารถนำบทเรียนที่ได้จากการชุมนุมครั้งนี้ไปปรับใช้หากมีการชุมนุมเกิดขึ้นอีก

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด