พณ.เล็งกระจายน้ำตาลทราย สัปดาห์หน้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย ถึงการจัดสรรน้ำตาล จำนวน 1 ล้านกระสอบ ที่ได้รับจากทางสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำทรายว่า ขณะนี้ได้รับรายงานข้อมูลพื้นที่ ที่ประสบปัญหาน้ำตาลทรายตึงตัวและราคาแพงแล้ว โดยในช่วงต้นสัปดาห์หน้า ทางกระทรวงพาณิชย์จะกระจายน้ำตาลทราย ให้ตามความจำเป็นของแต่ละจังหวัดที่ได้แจ้งไว้ โดยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ ที่มีอุตสาหกรรมรายย่อยเป็นจำนวนมาก เช่น ใน จ.นครปฐม จ.ราชบุรี รวมทั้งจะมีการนำไปจำหน่ายภายในงานธงฟ้าของทุกจังหวัดด้วย โดยมั่นใจว่า สถานการณ์น้ำตาลทรายจะเข้าสู่ภาวะปกติได้ในอีก 1-2 เดือน หลังจากราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลง เกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ทำให้การลักลอบส่งออกน้อยลง

อย่างไรก็ตาม การกระจายน้ำตาลทรายของกระทรวงพาณิชย์ ยังคงใช้สัดส่วนเดิม โดยให้กับ ยี่ปั๊ว ซาปั๊ว ร้อยละ 70 จำนวน 7 แสนกระสอบ ให้กับโรงงานและผู้ผลิตรายย่อยในประเทศ ร้อยละ 15 จำนวน 1.5 แสนกระสอบ และให้กับประชาชนผู้ใช้รายย่อยอีก ร้อยละ 15 จำนวน 1.5 แสนกระสอบ

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด