พรรคการเมืองของอิรักมีคะแนเลือกตั้งใหล้เคียงกัน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งทั่วไปในอิรักล่าสุด ปรากฏว่า พรรคสเตท ออฟ ลอว์ อัลลิอานซ์ ของนายกรัฐมนตรีนูรี อัล-มาลิกี มีคะแนนนำพรรคอิรักคิยา ของ นายอิยาด อัล-ลาวี อดีตนายกรัฐมนตรี อยู่ 39,905 คะแนน จากตัวเลขล่าสุดที่เปิดเผยโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งอิรักหลังจากนับคะแนนไปแล้วร้อยละ 89 ในจำนวนคะแนนที่นับแล้วนั้นรวมไปถึงร้อยละ 70 ของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า อันได้แก่ทหาร นักโทษ คนไข้และบุคลากรตามโรงพยาบาลต่างๆ ผลการนับคะแนนทั่วประเทศ บ่งชี้ว่าเป็นการแข่งขันอันดุเดือดระหว่าง 2 พรรค แต่ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าคะแนนเหล่านี้จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อจำนวนที่นั่งในรัฐสภา เนื่องจากระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนของอิรัก ทำให้ไม่น่าที่จะมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดที่จะได้ที่นั่งในสภา 163 ที่นั่ง ซึ่งจำเป็นในการก่อตั้งรัฐบาล และน่าจะเกิดความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลผสมออกไปอีก

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด