กาฬสินธุ์ปล่อยคาราวานน้ำดื่ม18อ.แล้งหนัก

กาฬสินธุ์ปล่อยคาราวานน้ำดื่ม18อ.แล้งหนัก

กาฬสินธุ์ปล่อยคาราวานน้ำดื่ม18อ.แล้งหนัก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิโรจน์ ศิวรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำดื่ม ที่จะทำหน้าที่ในการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ที่เกิดจากภัยแล้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การปล่อยรถบรรทุกน้ำ นับเป็นการประกาศเปิดพื้นที่ เพื่อเข้าให้การช่วยเหลือ อย่างเร่งด่วน จากความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะร่วมกับทางอำเภอเข้าทำการแจกจ่ายน้ำตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้ง ครอบคลุม 18 อำเภอ มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 137,881 ครัวเรือน หรือกว่า 500,000 คน นอกจากนี้ในพื้นที่นาข้าวพืชไร่พืชสวนพบว่า มีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งถึง 145,144 ไร่
และจำนวนนี้ ได้รับความเสียหายจากโรคระบาดได้จากภายแล้งแล้วกว่า 20,000 ไร่ ซึ่งทางจังหวัดก็จะดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำธรรมชาติให้กับประชาชนในการบรรเทาปัญหาภัยแล้งต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด