กรมทรัพยากรน้ำ จัดสัมมนาเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทรัพยากรน้ำ จัดสัมมนาเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก เพื่ออนุรักษ์การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน นายเกษมสันต์ จิณณวาโส อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวถึงการจัดสัมมนาเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก 22 มีนาคม ว่า มีการจัดไปแล้วในส่วนภูมิภาค เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2553 ที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม ที่จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งที่ 3 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม ที่จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการลุ่มน้ำ คณะทำงานเครือข่ายลุ่มน้ำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำ มีการหารือถึงแนวทางการทำงานของเครือข่ายลุ่มน้ำ ตลอดจนการผลักดันผลการประชุมสัมมนาให้เกิดผลในทางปฏิบัติ สนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ และกำหนดข้อกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในส่วนของภาคกลาง จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2553 ที่ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อิมแพค เมืองทองธานี โดยจะมีการสัมนาทางวิชาการการจัดการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย และการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการลุ่มน้ำทั้ง 4 ภาค

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด