จ.สุโขทัย เตรียมจัดบุญพิธีมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสุโขทัยประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการจัดงานวันวิสาขบูชา งานบุญพิธีมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์เมืองสุโขทัย ถวายเป็นพุทธบูชา วันนี้ (19 ม.ค.53) นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุมจัดงานวันวิสาขบูชา ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันวิสาขบูชา ปี 2553 โดยมูลนิธิรุ่งอรุณแห่งความสุข พร้อมด้วยจังหวัดสุโขทัย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย กำหนดจัดงานบุญพิธีมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์เมืองสุโขทัย ถวายเป็นพุทธบูชา โดยจัดให้มีบุญพิธีบูชาธรรมพระสงฆ์ 2,553 รูป พิธีสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย เวียนเทียน และจุดตะคันประทีปบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันวิสาขบูชา วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2553 ณ เกาะกลางแผ่นดินรูปหัวใจ ทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยในปีนี้จะเน้นให้จังหวัดสุโขทัยเป็นต้นแบบของการจัดงาน เพื่อสืบสานและจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป รวมทั้งสนับสนุนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด