ชาวโคราช นำเกษตรทฤษฏีใหม่ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวจังหวัดนครราชสีมา นำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก้ปัญหาภัยแล้ง นายประจักษ์ สุวรรณภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาในหลายพื้นที่ได้นำเกษตรทฤษฎีใหม่ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำเนินการควบคู่กับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการขุดบ่อน้ำใช้เพื่อการเกษตร เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และจะขยายผลไปทุกพื้นที่ของจังหวัด ส่วนพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานได้ลดปริมาณเพาะปลูกพืชหน้าแล้งลง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งจะสามารถป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในเขตชลประทานได้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด