ธนาคารโลกอนุมัติเงิน 65 ล้านเหรียญสหรัฐช่วยเหลือเฮติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารโลกประกาศเมื่อวานนี้ว่าจะให้เงินช่วยเหลือเฮติ 65 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อใช้ในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและทำให้รัฐบาลเฮติกลับมาบริหารประเทศได้ดังเดิม หลังเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเมื่อเดือนมกราคมสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง เงินก้อนนี้เป็นส่วนหนึ่งของเงินจำนวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐที่ธนาคารโลกประกาศให้ความช่วยเหลือเฮติหลังเกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 12 มกราคมได้เพียง 1 วัน เพื่อใช้ในการฟื้นฟูโครงการสำคัญด้านเศรษฐกิจและการเงินของรัฐบาล ซึ่งรวมถึงการจัดทำข้อมูลใหม่และการจัดการกับรายรับรายจ่ายของประเทศ อีกทั้งใช้ในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ รวมทั้งการก่อสร้างถนน สะพานและสถานที่ราชการต่าง ๆ ซึ่งงานเหล่านี้มีความสำคัญต่อการประเมินความเสียหายและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำอีกจากภาวะน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ซึ่งจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้ ทั้งนี้ธนาคารโลกและสหประชาชาติประเมินว่าเฮติ ประเทศที่ยากจนที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจะต้องใช้เงินในการฟื้นฟูประเทศสูงถึง 11,500 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วง 3 ปีข้างหน้า.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด