จัดหางานพะเยา เชิญชวนร่วมงานนัดพบแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง พรุ่งนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา จัดงานนัดพบแรงงาน เสริมสร้างการมีงานทำให้กับประชาชน ในงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ในวันพรุ่งนี้ นายคมสัน พัวศรีพันธุ์ จัดหางานจังหวัดพะเยา แจ้งว่า ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยาได้เร่งส่งเสริมให้ประชาชนผู้ว่างงานได้มีอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในการดำรงชีวิตแต่ละวัน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมและดำเนินโครงการส่งเสริมทางด้านอาชีพมาอย่างต่อเนื่อง โดได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากประชาชนที่มีความสนใจ และในครั้งนี้จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานนัดพบแรงงานขึ้น ตามโครงการ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ซึ่งได้เชิญนายจ้างที่มีความต้องการผู้สมัครงานในวุฒิการศึกษาตั้งแต่ป.6 ขึ้นไป มาสัมภาษณ์คัดเลือกผู้สมัครงานด้วยตนเอง ในระหว่างเวลา 09.00 15.00 น. สำหรับผู้ว่างงาน นักศึกษาจบใหม่ ตลอดจนผู้ประสงค์จะหางานทำที่สนใจสมัครงาน จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัครมาให้พร้อม ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว รวมทั้งสำเนาหลักฐานผ่านการคัดเลือกทางทหาร และใบรับรองการผ่านงานตลอดจนใบรับรองการฝึกงาน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเริ่มงานได้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-482367-8

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด