สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย-ญี่ปุ่น เตรียมประสานสายการบิน ปรับเพิ่มเที่ยวบินรองรับนักท่องเที่ยวญี่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย-ญี่ปุ่น เตรียมประสานสายการบิน ปรับเพิ่มเที่ยวบินรองรับนักท่องเที่ยวญี่ป่น ขณะที่ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน มั่นใจ ปี 2553 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทย 1.2 ล้านคน นายเอนก ศรีชีวะชาติ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย-ญี่ปุ่น กล่าวว่า ปี 2553 ตั้งเป้านักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางเข้าประเทศไทยทั้งสิ้น 1.2 ล้านคน ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่ยังคงเป็นอุปสรรคต่อนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นในขณะนี้คือ จำนวนเที่ยวบินที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเดินทาง ทางสมาคมจึงได้เร่งประสานสายการบินต่างๆ อาทิ การบินไทย และเจแปนแอร์ไลน์ ปรับเพิ่มเที่ยวบินให้เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว รองรับช่วงวันหยุดยาวของชาวญี่ปุ่น (วันไหว้บรรพบุรุษ) โดยจะขยายเส้นทางบินไปยังหัวเมืองสำคัญๆ อาทิ ฮอกไกโด เซนได นิกะตะ และยามากาตะ ด้าน นายวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน กล่าวว่า ในปีนี้ยังคงมั่นใจว่านักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางเข้าไทยประมาณ 1.2 ล้านคน หรือ มีอัตราเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2552 แต่สิ่งสำคัญที่รัฐบาลต้องเร่งผลักดันขณะนี้คือมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซาที่ยังคงล่าช้า ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชะลอการเดินทาง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด