รมว.พม. มั่นใจ โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวจะเป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มั่นใจ โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวจะเป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและคนในครอบครัว ว่า ปัญหาทางสังคมถือเป็นปัญหาหลักในการก่อให้เกิดการกระทำความรุนแรง ที่ผ่านมาปัญหาแผนเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน การลงทุน จนลืมพัฒนาปัญหาทางด้านสังคม ทำให้สังคมมีการพัฒนาไปอย่างช้า และก่อให้เกิดปัญหาตามมา โดยปีที่ผ่านมาการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และคนในครอบครัวถือว่าประสบผลสำเร็จ เนื่องจากทำให้ประชาชนได้รับรู้สิทธิของตนเองมากขึ้น ขณะเดียวกันยอดของการกระทำความรุนแรงในทางจิตวิทยานั้น ลดลง แต่ในทางตัวเลขสูงขึ้น เนื่องมาจากเมื่อก่อนไม่มี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว ผู้ถูกกระทำจึงไม่กล้าที่จะออกมาเรียกร้อง หรือแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ แต่ภายหลังจากที่มี พ.ร.บ.ฉบับนี้แล้ว ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิของตนเอง ทำให้กล้าที่จะออกมาเปิดเผยและกล้าที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ ดังนั้นจึงมีตัวเลขที่สูงขึ้น นายอิสระ เชื่อมั่นว่า ต่อไปตัวเลขของการกระทำความรุนแรงก็จะลดลง รัฐบาลได้ให้ความสนใจกับปัญหานี้เป็นอย่างมาก จึงได้มีการจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปี 2553 นายอิสสระ กล่าวว่า ตนเองมีความเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะประสบผลสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ ทั้งนี้นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ร่วมกัน การไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย และไม่กระทำความรุนแรง และหากพบเห็นการกระทำความรุนแรง ขอให้ช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่ หากเจ้าหน้าที่ไม่รับแจ้ง เจ้าหน้าที่ก็ถือว่ามีความผิดฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ควรหันมาใส่ใจคนในครอบครัวกันให้มากขึ้น หันหน้าเข้าหากัน สร้างความรักให้แก่ครอบครัวพ่อ แม่ ลูก เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาความรุนแรง ให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างมีสันติสุข โดยเริ่มต้นจากครอบครัวก่อนเป็นอันดับแรก

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด