ราษฎรผู้ปลูกมะขามหวาน บุกศาลากลางจังหวัดเรียกร้องค่าชดเชย มะขามหวานขึ้นรา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ราษฎรผู้ปลูกมะขามหวานตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ชุมนุมหน้าศาลากลางจังหวัด เรียกร้องค่าชดเชยมะขามหวานขึ้นรา ราษฎรผู้ปลูกมะขามหวาน จากบ้านพลำหมู่ 10 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 60 คน นำขบวนรถอีแต๋นเดินทางไปชุมนุมบริเวณถนนด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเรียกร้องขอค่าชดเชย จากเหตุฝนตกหนัก ติดต่อกันหลายวัน ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2553 ทำให้ผลผลิตมะขามหวานได้รับความเสียหาย มีเชื้อราขึ้น ไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ทำให้ราคามะขามหวานตกต่ จนราษฎรผู้ปลูกมะขามประสบความขาดทุนกันถ้วนหน้า จึงมาร้องเรียนให้ทางราชการ ช่วยชดเชยความเสียหาย จากการเปิดเผยของนายพลอย สุกเมือง ตัวแทนราษฎรผู้มาร้องเรียน แจ้งว่า เมื่อช่วงวันที่ 18 25 มกราคม 2553 มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่มะขามหวานแก่จัดอยู่ในช่วงการเก็บเกี่ยว มะขามถูกฝนฝักจะแตกและเกิดเป็นเชื้อรา ได้รับความเสียหายกันถ้วนหน้า จนหมดตัว ไม่มีทุนที่จะประกอบอาชีพต่อไป และไม่มีเงินไปใช้หนี้เงินกู้ตลอดจนค่าการศึกษาบุตรด้วย จึงได้พากันมาร้องขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการ ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันนี้ ซึ่งจังหวัดโดยตัวแทนศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ มารับข้อร้องเรียน เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดได้หารือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางในการช่วยเหลือราษฎรผู้ปลูกมะขามหวานผู้ได้รับความเสียหายจากผลกระทบของภัยธรรมชาติในครั้งนี้อย่างเร่งด่วนต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด