สสจ.ระนองให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 แก่กลุ่มเสี่ยงตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2553 และหญิงตั้งครรภ์ถึง 31 พฤษภาคม 2553 นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม2553 ถึงปัจจุบันจังหวัดระนองพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 2009 จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอกระบุรีและประเทศไทยยังคงมีการพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองจัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หญิงมีครรภ์มากกว่า 3 เดือน ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม ผู้พิการรุนแรงที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ ผู้ที่ป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด โรคหัวใจทุกชนิด หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างรับเคมีบำบัด ธาลัสซีเมียรุนแรง ภูมิคุ้มกันบกพร่องและเบาหวาน ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2553 และหญิงตั้งครรภ์ถึง 31 พฤษภาคม 2553 โรงพยาบาลระนองกำหนดให้บริการทุกวันศุกร์ระหว่างเวลา 09.00 -12.00 น. ส่วนโรงพยาบาลอื่น ๆ ทุกวันในเวลาราชการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง กล่าวต่อไปว่า วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จะให้บริการเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเท่านั้นและให้ตามความสมัครใจ ซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009 ผ่านการรับรองความปลอดภัยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)แล้ว ซึ่งกำหนดห้ามฉีดในเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ผู้ที่แพ้ไข่ไก่ ผู้ที่มีไข้มากกว่า 38 องศาเซลเซียส และผู้ที่มีประวัติอาการแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด