จ.เพชรบูรณ์ เตรียมนำผลงาน TOBE NUMBER ONE ดีเด่นระดับภาคเหนือ และชุมชนดีเด่น เข้าประกวดระดับประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดเพชรบูรณ์ เตรียมนำผลงานชนะเลิศการประกวดมหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ เข้าประกวดระดับประเทศ นายแพทย์สุธี ธิติมุทา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทยเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดมหกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ปี 2553 ระดับภาคเหนือ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการประกวดครั้งนี้ มีชมรม TO BE NUMBER ONE จาก 17 จังหวัดในเขตภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันในทุกประเภท โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ส่งชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมการประกวด จำนวน 4 ประเภท คือ ประเภทจังหวัดดีเด่น ชุมชนดีเด่น สถานศึกษาดีเด่น และประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ ผลการประกวดปรากฏว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ ประเภทจังหวัดดีเด่น และรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ ประเภทชุมชนดีเด่น ได้แก่ ชุมชนบ้านนายม ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ หลังจากการประกวดในครั้งนี้แล้ว จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งหวังที่จะนำผลงานชนะเลิศระดับภาคเหนือทั้ง 2 ประเภท เข้าร่วมประกวดในระดับประเทศต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด