อบต.ตาเนาะแมเราะ กำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอล 9 คน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ กำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอล 9 คน ตาเนาะแมเราะคัพต้านยาเสพติด ครั้งที่ 9 ประจำปี 2553 ในวันที่ 18 มีนาคม-8 เมษายน 2553 นายวิรัต แซ่ตัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ เตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอล 9 คน ตาเนาะแมเราะคัพต้านยาเสพติด ครั้งที่ 9 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนได้ออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการกีฬาฟุตบอลของอำเภอเบตง และพัฒนาการเล่นกีฬาฟุตบอล 9 คน ให้เป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้นรวมทั้งสร้างความรักความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 54 ทีม จึงขอเชิญประชาชนเข้าร่วมชม และร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาในการแข่งขันฟุตบอล 9 คน ตาเนาะแมเราะคัพต้านยาเสพติด ครั้งที่ 9 ประจำปี 2553 ในวันที่ 18 มีนาคม-8 เมษายน 2553 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

เรื่องล่าสุดของหมวด กีฬา

ดูหมวด กีฬา ทั้งหมด