อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดศูนย์กลางข้อมูลสหกรณ์ไทย CAD HUB ที่จังหวัดกาฬสินธุ์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดศูนย์กลางข้อมูลสหกรณ์ไทย CAD HUB ระดับจังหวัด ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค เพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว วันนี้(17 มี.ค.) ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดศูนย์กลางข้อมูลสหกรณ์ไทย CAD HUB ระดับจังหวัด ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องในปีงบประมาณ 2553 เพื่อเป็นแหล่งความรู้ด้านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 กับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ซึ่งจะช่วยให้สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยาวชนและประชาชนทั่วไป สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว โดยมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับ และมีหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มเกษตรกร ให้การต้อนรับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ วางกลยุทธ์ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมุ่งเน้นเป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลทางธุรกิจของสหกรณ์และสร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจของสหกรณ์ทุกประเภท ซึ่งศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ไทย CAD HUB ระดับจังหวัด จะช่วยลดขั้นตอน ช่วยให้เกษตรกร สหกรณ์ ตรวจสอบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับส่วนกลางได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด