กกต.ยกเรืองไกรร้องสส.-สว.รมว.ซื้อปืนมท.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกต. มีมติยกคำร้องกรณีที่ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ส.ว.สรรหา ได้ขอให้ กกต.พิจารณาตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ของ ส.ส. ส.ว. และรัฐมนตรี ประมาณ 70 คน ที่ได้มีการสั่งซื้ออาวุธปืน ในโครงการจัดซื้ออาวุธปืนสั้น ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ ส.ส. ส.ว. และรัฐมนตรีสิ้นสุดลง ทั้งนี้ กกต.มีความเห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่กรมการปกครองได้จัดขึ้น เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการกรมการปกครอง ในการบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการฝ่ายอื่นๆ รวมทั้งสนับสนุนฝ่ายปกครอง ในการรักษาความสงบเรียบร้อยที่ต้องจัดหาอาวุธปืน ที่มีราคาแพงตามท้องตลาดด้วย ดังนั้นผู้ถูกร้อง จึงมีสิทธิโดยชอบธรรมในการสั่งจอง และสั่งปืนอาวุธปืนในโครงการดังกล่าว รวมทั้ง ยังได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กรมการปกครองกำหนดไว้ โดยไม่ได้รับสิทธิต่างๆ แต่อย่างใด จึงไม่เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของกลุ่มบุคคลดังกล่าวสิ้นสุดลง