ผู้ว่าฯน่าน ให้กำลังใจนักกีฬาเยาวชนจังหวัดน่าน ที่จะไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 26

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้กำลังใจนักกีฬาเยาวชนจังหวัดน่าน ที่จะไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 26 มะขามหวานเกมส์ พร้อมให้โอวาท รู้แพ้รู้ชนะ สำคัญที่สุด บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน นายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ให้โอวาทแก่นักกีฬาเยาวชน ก่อนที่จะเดินทางไปจังหวัดเพชรบูรณ์ในเช้าวันนี้ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 26 มะขามหวานเกมส์ ระหว่างวันที่ 19 30 มีนาคม นี้ พร้อมกล่าวอยากให้นักกีฬาทุกคนทำอย่างเต็มที่ แพ้หรือชนะไม่สำคัญ แต่ขอให้มีความรักสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา และขอให้ตั้งใจแข่งขันเพื่อจังหวัดน่าน และประเทศชาติของเรา หมั่นฝึกซ้อม แก้ไขจุดบกพร่องของตนเอง เพื่อพัฒนาฝีมือต่อไป ด้านข้อเรียกร้องของนักกีฬาในการพัฒนาพื้นที่ สนามกีฬากลางจังหวัดน่านนั้น นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้ยื่นเรื่องไปยังกรมที่ดิน และกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี 2549 แล้ว เรื่องการอนุญาตให้ทาง อบจ. ก่อสร้าง ปรับปรุง และบริหาร สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบใดๆ จากกรมที่ดิน และ กระทรวงมหาดไทย แต่ทาง อบจ. จะติดตามเรื่องนี้ต่อไป เพื่อให้นักกีฬาได้มีสถานที่ฝึกซ้อมที่พร้อม และมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาฝีมือให้เป็นนักกีฬาที่ดีของประเทศไทยต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด กีฬา

ดูหมวด กีฬา ทั้งหมด