นักลงทุนญี่ปุ่นห่วงปัญหามาบตาพุด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยผลการเดินทางพบนักลงทุนญี่ปุ่นว่า นักลงทุนญี่ปุ่นไม่ได้วิตกกังวล เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดง โดยมองว่า เป็นเรื่องปกติ ที่จะมี
การแสดงออกทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย แต่นักลงทุนกลับมีความเป็นห่วง และสอบถามถึงความ ชัดเจน ในนโยบายการแก้ไขปัญหาการลงทุน ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มากกว่า ซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ชี้แจง
และยืนยันว่า กระบวนการทุกอย่างมีความชัดเจนแล้ว โดยเฉพาะองค์ประกอบตามมาตรา 67 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญปี 2550 ซึ่งรายละเอียดต่างๆ จะมีความชัดเจนในช่วงสิ้นเดือนนี้ ก่อนจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ไม่เกินสิ้นเดือนเมษายนนี้

อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์หน้ากระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมยื่นศาล เพื่อขอผ่อนผันอีก 9 โครงการลงทุน ซึ่งหลังจากนี้ 6 เดือน บางโครงการจะเริ่มดำเนินการตามมาตรา 67 วรรค 2 ได้ และจะผ่านเกณฑ์ทุกอย่างได้ครบถ้วนไม่เกินสิ้นปีนี้