เยาวชนยื่นนายกฯจี้หาทางออกประเทศ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มเยาวชนเครือข่ายสันติวิธี ยื่นหนังสือขอเสนอให้มีการเจรจา เพื่อหาทางออกจากวิกฤต กรณีการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง ถึง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ซึ่งเสนอให้รัฐบาล และแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดง ศึกษาความเป็น
ไปได้ ของการเจรจา การเจรจาควรมุ่งตอบสนองความห่วงใย และ จุดมุ่งหมายอันชอบของทั้ง 2 ฝ่าย และควรเลือกเฉพาะประเด็น ที่อาจหาข้อตกลงกันได้เท่านั้น โดยมี นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้แทนออกมารับ พร้อมกล่าวว่า กลุ่มคนเสื้อแดง ไม่ใช่ศัตรูของรัฐบาล รัฐบาลจึงไม่มีแนวคิดที่จะใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุม โดยรัฐบาล พร้อมที่จะให้มีการประชุมรัฐสภา เพื่อหารือรวมแก้ปัญหา จึงขอให้เยาวชนสบายใจได้

พร้อมกันนี้ เครือข่ายสันติวิธี ยังได้เรียกร้องให้สื่อเปิดพื้นที่ ให้กว้างขวาง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ขณะที่ในเวลา 15.00 น. กลุ่มเครือข่ายสันติวิธี ก็จะเดินทางไปยื่นข้อเสนอดังกล่าว ต่อแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงด้วย