สำนักงานยุติธรรม จ.อุทัยธานี จัดโครงการขจัดความขัดแย้งเพื่อความสมานฉันท์ในชุมชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการขจัดความขัดแย้งเพื่อความสมานฉันท์ในชุมชน นางจินดา วัฒนวิกย์กรรม์ หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยว่า สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการขจัดความขัดแย้งเพื่อความสมานฉันท์ในชุมชน โดยกำหนดจัดอบรมในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี และวันพุธที่ 24 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาความขัดแย้งในด้านต่างๆ ของชุมชนตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี และชุมชนตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง ไม่ให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้น และสามารถช่วยลดข้อพิพาท ข้อขัดแย้งในชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความสงบสุข ซึ่งการอบรมดังกล่าว มีการเสวนาเกี่ยวกับบาทบาทหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน และการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งในชุมชน นอกจากนั้นยังมีการระดมความคิดเกี่ยวกับกระบวนการความขัดแย้งในชุมชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความสงบสุข สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี จึงขอเชิญประชาชนที่อาศัยในชุมชนตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี ร่วมโครงการขจัดความขัดแย้ง เพื่อความสมานฉันท์ในชุมชน วันที่ 23 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี และชุมชนตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ร่วมโครงการขจัดความขัดแย้งเพื่อความสมานฉันท์ในชุมชน ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5657-1336

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด