ผู้ว่าฯ อุทัยธานี เชิญชวนร่วมรายการพิเศษ "วันสยใจไทย วารมหามงคล 60 ปี บรมราชาภิเษกแลราชาภิเษกสมรส

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เชิญชวนร่วมรายการพิเศษ "วันสายใจไทย วารมหามงคล 60 ปี บรมราชาภิเษกและราชาภิเษกสมรส นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสวัสดิการผู้ทุพพลภาพและอุปการะครอบครัวผู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกัประเทศชาติ ประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ ราษฎร อาสาสมัคร บุคลากรทางการศึกษา ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในปี 2553 เป็นปีวารมหามงคล 60 ปี แห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และราชาภิเษกสมรส มูลนิธิสายใจไทยได้จัดรายการพิเศษ "วันสายใจไทย วารมหามงคล 60 ปี บรมราชาภิเษกและราชาภิเษกสมรส ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายพระพร ตลอดจนเป็นการเผยแพร่กิจการของมูลนิธิสายใจไทย โดยรายการดังกล่าวจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553 เวลาประมาณ 21.00 น. ซึ่งเป็นวาระอันสำคัญที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมถวายพระพร และร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ ทั้งนี้จังหวัดอุทัยธานี จึงขอประชาสัมพันธ์รายการพิเศษดังกล่าว และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน โดยมูลนิธิฯ จะเชิญผู้ที่บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล ตั้งแต่ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ขึ้นไป ร่วมบันทึกเทปการมอบเงินเพื่อออกอากาศในรายการดังกล่าว รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2687-3121-3

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด