สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด เชิญชวนนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ "รณรงค์ลดสถ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นางลัดดา ตั้งจินตนา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด เปิดเผยว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะประกาศเกียรติคุณด้วยการมอบโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้แก่สถานประกอบกิจการทุกประเภทกิจการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีลูกจ้างประสบอันตรายถึงขั้นหยุดงาน โดยพิจารณาจากชั่วโมงการทำงานของลูกจ้าง และหลักฐานแสดงกิจกรรมการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงาน โดยสถานประกอบกิจการใดที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม สอบถามรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการและหลักเกณฑ์การได้รับประกาศเกียรติคุณได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด โทรศัพท์หมายเลข 0-3951-1942 และ 0-3952-0446 ในวันและเวลาราชการ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด