สรรพากรมั่นใจเก็บรายได้ภาษี53สูงกว่าเป้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวินัย วิทวัสการเวช อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน ได้ให้ความร่วมมือกับกรมสรรพากร ในการนำรถบริการเคลื่อนที่จำนวน 47 คัน และเรือให้บริการเคลื่อนที่อีก 2 ลำ ออกรับบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 และ 91 ในหน่วยงานราชการและชุมชนทั่วประเทศ โดยจะเริ่มให้บริการกับส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา และโรงเรียนสาธิตเกษตรเป็นแห่งแรก และจะเคลื่อนไปให้บริการตามชุมชนที่ได้รับการติดต่อมา ปัจจุบันมีรถโมบายยูนิตทั้งหมด 47 คัน และเรือเคลื่อนที่อีก 2 ลำ ซึ่งการให้
บริการจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์และเครือข่ายการใช้งานของผู้เสียภาษีในชุมชน ทำให้การยื่นแบบภาษีมีความสะดวกมากขึ้น ส่วนการยื่นแบบผู้เสียภาษีประจำปีนี้ ล่าสุดมีผู้ยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด.90 และ 91 แล้วกว่า 3,800,000 ราย แบ่งเป็นการยื่นแบบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 2,730,000ราย และยื่นแบบโดยตรง 1 ล้านราย ส่วนผู้ยื่นขอคืนภาษีมีจำนวน 1 ล้านราย เป็นวงเงินกว่า 8,000 ล้านบาท น้อยกว่าปีที่แล้วร้อยละ 4

ส่วนการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรในปีงบประมาณ 2553 อธิบดีกรมสรรพากร คาดว่า จะจัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมายที่ 1,128,900 ล้านบาท เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
จัดเก็บเกินเป้าหมายแล้วกว่าร้อยละ 5 จากการจัดเก็บรายได้ภาษีนิติบุคคลที่สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วตามภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด