สภาล่มอีก!สส.มาแค่34ชัยยันนัดตามปกติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ ไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้ เนื่องจาก มีสมาชิกเดินทางมาลงชื่อเข้าร่วมประชุมเพียง 34 คนเท่านั้น ซึ่งไม่ครบองค์ประชุม ทำให้นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ต้องสั่งปิดการประชุม
ในทันที พร้อมกันนี้ นายชัย ยืนยันว่า จะมีการประชุมสภาต่อไปตามปกติ ตามระเบียบวาระ จนกว่าจะมีสมาชิกเข้าร่วมครบองค์ประชุม จะไม่มีการยกเลิก ซึ่งต้องขอความร่วมมือให้ ส.ส. และ ส.ว. เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วย
ส่วนสถานการณ์การชุมนุมในขณะนี้นั้น นายชัย เห็นว่าทางออกในการแก้ปัญหา คือจะต้องให้รัฐสภาเป็นตัวกลาง ในการแก้ปัญหา ทั้งนี้ อาจมีการขอให้นายกฯ เปิดการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่ออภิปรายทั่วไป รับฟังความคิดเห็นของ
สมาชิก ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ตามมาตรา 179 ซึ่งที่ผ่านมา นายกฯไม่ดำเนินการ ตนก็มีอำนาจที่จะเรียกประชุมเองได้ โดยขณะนี้ จะให้เวลานายกฯ ได้ทบทวนสักระยะ ส่วนเงื่อนไขในการยุบสภานั้น นายชัย กล่าวว่า หากมีการถามความ
เห็นของส.ส. และมีเสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่ง ก็สามารถที่จะดำเนินการได้


นอกจากนี้ นายชัย ยังกล่าวถึงการที่ นายเสนาะ เทียนทอง หัวหน้าพรรคประชาราช เสนอแนวคิดตั้งรัฐบาลแห่งชาติว่า ตนยังไม่เชื่อมั่นว่า แนวทางดังกล่าว จะสามารถแก้ปัญหาได้ เนื่องจาก ได้มีการพูดเรื่องนี้มานานแล้ว แต่ยังไม่มีการตอบรับจากฝ่ายใด