10วิธีแก้เครียดของประชาชน

กับสถานการณ์บ้านเมือง ณ ขณะนี้

จากเหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงสร้างความวิตกกังวลให้กับคนไทยทั้งประเทศที่มีต่อความไม่ปลอดภัยและความวุ่นวายทางการเมือง โดยส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และสภาวะจิตใจของประชาชนทั่วไปอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเป็นการสะท้อนความรู้สึกของประชาชน ณ วันนี้ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนในกรุงเทพฯ แิมณฑล ต่อวิธีการแก้เครียดของประชาชน กับสถานการณ์บ้านเมือง ณ ขณะนี้ จำนวน 1,172 คน ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2553 สรุป ผลได้ดังนี้

10 วิธีแก้เครียด ของประชาชน กับสถานการณ์บ้านเมือง ณ ขณะนี้ อันดับ 1 เปลี่ยนช่อง/ปิดทีวีหรือหยุดติดตามข่าวจากสื่อต่าง ๆ สักพัก/หลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องการเมือง 16.82% อันดับ 2 หาขนมหรือเครื่องดื่มเย็น ๆ มาทาน/ทำอาหารทานกันเองภายในครอบครัว 14.37% อันดับ 3 ทำใจให้สบาย ปล่อยวาง อย่าไปเครียดตามข่าว 13.16% อันดับ 4 หาหนังสือมาอานเล่น เช่น นิตยสาร นิยาย เรื่องสั้น ฯลฯ 11.81% อันดับ 5 ดูหนัง ฟังเพลง 10.29%

อันดับ 6 พึ่งธรรมะ สวดมนต์ ทำบุญ ทำทาน 8.76% อันดับ 7 ปลูกต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ 8.02% อันดับ 8 เดินห้างสรรพสินค้า ชอปปิง 7.96% อันดับ 9 ออกไปเที่ยวต่างจังหวัด 6.54% อันดับ 10 เล่นกีฬา ออกกำลังกาย 2.27%.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด