เจ้าชายญี่ปุ่นยกเลิกมาไทยหวั่นม็อบแดง

เจ้าชายญี่ปุ่นยกเลิกมาไทยหวั่นม็อบแดง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เว็บไซต์ของสถานีโทรทัศน์ เอ็นเอชเค ของประเทศญี่ปุ่น รายงานว่า เจ้าชายอากิชิโนะ พระโอรสองค์ที่ 2 ในสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่น ทรงยกเลิกกำหนดการเสด็จเยือนไทย เนื่องจากหวั่นเกรง เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองของไทย ที่อาจจะเกิดการจลาจลได้ จากการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง

ทั้งนี้เดิม เจ้าชายอากิชิโนะ ทรงมีกำหนดเสด็จเยือนไทยและลาว เป็นเวลา 12 วัน ตั้งแต่วันพุธนี้ เพื่อร่วมพิธีเนื่องในวโรกาสที่หนังสือทางวิชาการว่าด้วย สัตว์ปีกที่พระองค์ร่วมแต่งแล้วเสร็จ และรับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่