ปธ.สหภาพรถไฟเหนือรับหัวจักรดีแค่60%

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประพัฒน์ พยัครบุตร ประธานสหภาพแรงงานการรถไฟแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ปัญหารถไฟที่เกิดชำรุด และวิ่งล่าช้า ที่เกิดขึ้นมานาน จนถึงปัจจุบันนี้ ยังส่งผลทำให้ประชาชนที่โดยสาร
รถไฟได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากสภาพหัวรถจักร มีความพร้อมใช้งานแค่ 60 % เท่านั้น ส่วนวันนี้ ขบวนรถไฟที่มาถึงสถานีรถไฟนครลำปาง ยังเกิดความล่าช้าเป็นอย่างมาก โดยขบวนด่วนที่ 51 กรุงเทพมหานคร - เชียงใหม่ ช้าถึง 3 ชั่วโมง 30 นาที ส่วนขบวนดีเซลรางที่ 407 นครสวรรค์ - เชียงใหม่ เป็นขบวนรถไฟบริการฟรี เพื่อประชาชนช้าถึง 1 ชั่วโมง 50 นาที ทั้งนี้ สาเหตุของขบวนรถไฟที่วิ่งล่าช้าทั้ง 2 ขบวนในวันนี้ เกิดมาจากปัญหาหัวรถจักรที่เกิดชำรุดบ่อยครั้ง