ปภ. ประสาน 8 จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือภาวะคลื่นลมแรง 17-19 มี.ค.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือน ประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลและพื้นที่เสี่ยงภัย รับมือสภาพอากาศแปรปรวนและคลื่นลมแรง ระหว่าง 17-19 มีนาคม นี้ นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเลและพื้นที่เสี่ยงภัยใน 8 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนและภาวะคลื่นลมแรง ซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้กับสิ่งปลูกสร้างบริเวณชายฝั่งทะเล เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 17-19 มีนาคม นี้ พร้อมประสานให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 (สุราษฎร์ธานี) เขต 12 (สงขลา) และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสี่ยงภัย จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภาวะคลื่นลมแรง สามารถแจ้งเหตุได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วยต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด