กองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดภูเก็ต ได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลแล้ว 9 กองทุน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดภูเก็ต ได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลแล้ว 9 กองทุน เป็นเงินกว่า 1 ล้าน 5 แสนบาท นางวารุณี ธารารัตนากุล ประธานเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลดำเนินโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ในพื้นที่ทั่วประเทศ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีพื้นที่การปกครองทั้งเทศบาลและตำบลรวม 18 แห่ง ปัจจุบันมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนครบทั้ง 18แห่ง มีสมาชิก 131 หมู่บ้าน 6,408 คน รวมเงินกองทุน 4,477,069 บาท ซึ่งมาจากการสมทบของสมาชิก 2,098,107 บาท นอกจากนั้นมาจากการสมทบขององค์กรปกครองท้องถิ่นและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน นางวารุณี กล่าวว่า กองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดภูเก็ต ได้รับการสมทบจากรัฐบาลแล้ว 9 กองทุน เป็นเงิน 1,514,995 บาท

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด