วธ.จัดกิจกรรม เชิญชวนเยาวชนมาเลเซียเชื้อสายไทยอบรมมารยาท เรียนรู้การใช้ภาษาไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เชิญชวนเยาวชนมาเลเซียเชื้อสายไทยอบรมมารยาท เรียนรู้การใช้ภาษาไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมต้อนรับเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่นจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ จัดขึ้นภายใต้โครงการสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ 16 - 21 มีนาคม 2553 เพื่อส่งเสริมให้ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ คุณค่าประเพณี และวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ รวมทั้งสามารถสืบทอดวัฒนธรรมและเป็นตัวแทนในภาคส่วนประชาชนในการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย ซึ่งทุกคนจะรับทราบข้อมูลด้านต่างๆ ของประเทศไทยในเชิงลึกมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมความเป็นไทยให้แก่เยาวชนทั้งการฝึกมารยาท และการใช้ภาษาไทย ส่วนเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้ เยาวชนที่ได้มีโอกาสมาต่างเข้าใจสถานการณ์และมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของวิถีประชาธิปไตย และไม่กลัวที่จะเดินทางมาประเทศไทย โดยคณะเยาวชนได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเข้ารับโอวาทจากนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ดังนั้น จึงเห็นว่าควรจะมีการสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งต่อไปจะมีเด็กที่มีเชื้อสายไทยในประเทศต่างๆ อาทิ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และประเทศแถบยุโรป เดินทางมาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยในโครงการดังกล่าวด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด