พ่อเมือง ชม.เข้มห้ามใช้ศาลากลางชุมนุม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สั่งห้ามใช้บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ชุมนุมทางการเมือง ตั้งแต่ 06.00-24.00 น. ของทุกวัน เพื่อเป็นการป้องกันปัญหา ไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุม และกลุ่มผู้ไม่หวังดีฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ ปราศรัย ชี้นำปลุกระดมมวลชน ให้เข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง และเกาะติดความวุ่นวายเหตุรุนแรง ที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือ ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือ ของรัฐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือ ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการจังหวัด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตาม ทางด้านความเคลื่อนไหวของกลุ่มรักเชียงใหม่ 51 ได้มีการประกาศผ่านวิทยุชุมชน เชิญชวนคนเสื้อแดงมาบริจาคเลือด พร้อมกับเสื้อแดงในกรุงเทพมหานครเพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ โดยจะนำเรื่องไปเทที่ศาลา
จังหวัดในเวลา 16.00 น. วันนี้โดยมีกลุ่มเสื้อแดง ทยอยเดินทางไปบริจาคเลือดไม่มากนัก