ผอ.ศรภอ. รณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือลดภาวะโลกร้อนปิดไฟ 1 ชั่วโมง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือลดภาวะโลกร้อนปิดไฟ 1 ชั่วโมง นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ หรือ ศรภอ. กล่าวรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือกันในการลดภาวะโลกร้อน ว่า กิจกรรมในชีวิตประจำวันที่ใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงไม่ใช้เกินความจำเป็นมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนได้มาก เช่น การเดินทาง การบริโภค ที่ไม่เกินความจำเป็น ใช้วัสดุในท้องถิ่น และหากคนไทยแต่ละคน ใช้ทรัพยากรพลังงานลดลงเพียงร้อยละ 20 ของการใช้ทรัพยากรพลังงานในชีวิตประจำวัน ก็จะสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้มาก ซึ่งไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเลย ผู้อำนวยการศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กล่าวด้วยว่า การจัดกิจกรรมรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม เวลา 20.30-21.30 น. ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ด้วย ส่วนการเดินรณรงค์ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคมนั้น กรุงเทพมหานคร งดการเดินรณรงค์เนื่องจากการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด