ลำปางแล้งที่เพาะปลูกเสียหายเกือบหมื่นไร่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยถึง สถานการณ์ภัยแล้งล่าสุดของจังหวัดลำปาง ว่า มีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยแล้งไปแล้ว 9,723 ไร่ และมีบ้านเรือนในจังหวัดลำปาง ที่ได้รับผลกระทบ 75,440 ครัวเรือน ซึ่งมีราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 233,922 ราย ซึ่งกระจายใน 508 หมู่บ้าน ใน 81 ตำบลของ 13 อำเภอจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ ทุกภาคส่วน ได้มีการแจกจ่ายน้ำ ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้วกว่า 1,600,000 ลิตร และงบประมาณใช้ไปแล้วกว่า 13 ล้านบาท ล่าสุด รับรายงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง เข้ามาว่า ในช่วงเดือนนี้ยังเกิดความแห้งแล้งอย่างหนัก และจะมีพื้นที่การเกษตรอีก 9,000 ไร่ ได้รับความเสียหาย โดยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน ดังนั้น ทางจังหวัด อำเภอ และทุกฝ่าย จะได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด