อัตราการว่างวานในตุรกีลดลง อยู่ที่ร้อยละ 13.5

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ข้อมูลอย่างเป็นทางการระบุว่า อัตราการว่างงานในตุรกีลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 13.5 ในช่วง 3 เดือนจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนมกราคมปีนี้ นับเป็นการลดลงครั้งแรกตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 แต่คาดว่าอัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้ ทั้งนี้ วิกฤตเศรษฐกิจโลกส่งผลให้เศรษฐกิจที่กำลังเติบโตของตุรกีต้องเผชิญกับภาวะถดถอย ทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือจีดีพี. ลดลงร้อยละ 8.4 ในช่วง 9 เดือนแรกของปีที่แล้ว และประเทศต้องเผชิญกับปัญหาการว่างงานอย่างเรื้อรัง

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด