ผอ.สศค.เผยเร็วไปที่จะนำเสื้อแดงมาปรับGDP

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสาธิต รังคสิริ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า หากจะนำกรณีการเคลื่อนไหวชุมนุมกดดันรัฐบาลของกลุ่มคนเสื้อแดง มาประเมินผลกระทบที่จะมีต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้ ถือ ว่าเร็วไป
ซึ่งทาง สศค. จะติดตามสถานการณ์การชุมนุมอีกระยะ เพื่อจะได้นำมาประกอบการพิจารณาปรับการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ(GDP) ปี 2553 ในวันที่ 29 มี.ค.นี้ ซึ่งถ้าหากการชุมนุมเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวลดลง และเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศได้

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาทาง สศค. คาดว่า GDP ในปีนี้ จะขยายตัวได้ร้อยละ 3 - 4 หลังดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง