จ.กาฬสินธุ์ มอบวุฒิบัตรโครงการอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน จำนวน 600 คน นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ในส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 600 คน ซึ่งการอบรมโครงการดังกล่าว คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรร ร่วมกับคณะสงฆ์ทั่วประเทศ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และองค์กรภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนสตรีไทยได้มีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องสืบไปเช่นเดียวกับโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านั่วไทยรวมทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับพุทธบริษัท 4 โดยรวม ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 8 15 มีนาคม 2553 และมีพิธีบวชไปแล้วในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2553 โดยการอบรมครั้งนี้ในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีศูนย์อบรมอุบาสิกาแก้วทั้งหมด 8 ศูนย์อบรม รวมผู้เข้าร่วมโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนจำนวนกว่า 600 คน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด