พิษภัยแล้ง รง.ผลิตไฟฟ้าชีวมวลขาดแกลบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวรชาติ พวงเงิน พลังงานจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า จากสภาวะอากาศที่ร้อนในขณะนี้พบว่า จังหวัดพิจิตร มีปริมาณการใช้ไฟเพิ่มขึ้นราว 5-10% จากยอดการใช้ไฟฟ้าปกติ นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบถึงโรงงานไฟฟ้า ชีวมวลที่ตั้งอยู่ที่อำเภอบางมูลนาค จังหวัดพิจิตร ซึ่งใช้แจกเป็นวัตถุดิบ ขณะนี้นาข้าวของจังหวัดพิจิตร ประสบปัญหาภัยแล้ง อีกทั้งนาข้าวก็เจอพิษเพลี้ยกระโดด เคยทำนาได้ปีละ 2-3 ครั้ง หรือ 2 ปี 7 ครั้ง ในเขตชลประทาน และมีปริมาณข้าว มากกว่า 1,000,000 ตัน แต่ปีนี้ปริมาณข้าวน้อย ลงทำปริมาณแกลบที่เคยใช้ใน
การผลิตไฟฟ้า ป้อนเข้าสู่โรงงานไฟฟ้าพลังงานแกลบ ก็มีปริมาณลดลงไปด้วย แต่ขณะนี้โรงงานไฟฟ้าได้ใช้วิธีซื้อแกลบจากพื้นที่จากต่างจังหวัด ซึ่ง จากที่เคยซื้อ ตันละ 700 บาท ขณะนี้แกลบขึ้นราคาไปเกือบ ตันละ 1,000 บาท เขตเพราะภัยแล้ง และอากาศร้อน

นอกจากนี้ จ.พิจิตร ยังมีโรงงานผลิตไฟฟ้าจากแกลบ เกิดขึ้นมาอีก 1 แห่ง จึงมีการยื้อแย่งวัตถุดิบกัน