BTS เพิ่มความถี่ปล่อยรถรองรับผู้โดยสาร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.อาณัติ อาภาภิรม ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า บีทีเอส เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า บีทีเอส ยังคงมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารอย่างเข้มงวดเช่นเดิม และในวันนี้จะติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่อง โดยได้เตรีมความพร้อมรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น
เพราะต้องการหลีกเลี่ยงสภาพการจราจรที่ติดขัด โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตามสถานีโดยสาร แต่ละแห่งประเมินปริมาณจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการตลอดทั้งวัน ซึ่งหากพบว่า ช่วงเวลาใดมีผู้โดยสารใช้บริการมาก จะเพิ่มความถี่ในการปล่อยรถเป็น 2.30 น. ต่อขบวน ซึ่งคาดว่า จะเพียงพอรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น