หมอประเวศแนะตั้งคกก.ร่วมเจรจายุติปัญหา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศ.น.พ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กล่าวถึงกรณีที่ กลุ่มเสื้อแดง ประกาศขีดเส้นตายให้ นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภา ภายใน 24 ชั่วโมง ว่า ทางออกของบ้านเมืองที่ใหญ่กว่าการยุบสภา คือ การเจรจาร่วมกันเพื่อร่วมกันสร้างกลไกใหม่ ตั้งคณะกรรมการร่วม เพื่อสร้างความเป็นธรรมแห่งชาติ ดึงให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม โดยการเจรจาเพื่อหาจุดลงตัวใหม่ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในทุกด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และด้านกฎหมาย ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในระยะยาว