ฝ่ายการแพทย์ อนามัย มะขามหวานเกมส์ เตรียมพร้อมรับทัพนักกีฬา จนท.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดทีมแพทย์สนาม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เตรียมพร้อมดูแลนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ติดตาม ทุกจุดทั้งสนามแข่งขัน นายแพทย์สุธี ธิติมุทา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยถึงความพร้อมของฝ่ายการแพทย์และอนามัย ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 26 มะขามหวานเกมส์ว่า ได้จัดบริการทางการแพทย์ตามระบบสากล โดยจัดทีมแพทย์ ประจำทุกสนามแข่งขัน ที่พักนักกีฬา และโรงแรมที่พัก จัดทีมแพทย์ฉุกเฉิน การสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม การควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด และการป้องกันอุบัติภัยหมู่ จัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประจำ ณ ที่พักนักกีฬา โดยเปิดให้บริการนักกีฬาตลอด 24 ชั่วโมงห้วงวันที่ 19-30 มีนาคม 2553 มีทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด พร้อมเวชภัณฑ์ รถพยาบาลที่ครบครัน ตลอดจนมีความพร้อมในระบบส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หากพบกรณีฉุกเฉินจะมีระบบสื่อสารผ่านเครือข่ายการสื่อสารทางวิทยุมือถือ เพื่อความสะดวกในการอำนวยการ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นายแพทย์สุธี กล่าวต่อไปว่า สำหรับการป้องกันควบคุมโรค มีการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้น ในโรคสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง 8 โรค ได้แก่ อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ อุจจาระร่วงเฉียบพลัน ตาแดง หัด ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และไข้เลือดออก หากพบผู้ป่วยในโรคดังกล่าวแม้เพียงรายเดียว ก็จะมีทีมสอบสวนโรคที่พร้อมออกปฏิบัติการเพื่อควบคุมโรคทันที นอกจากนี้ ยังได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการฉีดสารเคมีพ่นฆ่าแมลงนำโรค เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ ในบริเวณที่พักและจุดเสี่ยง จึงขอให้นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้ติดตามทุกคน มั่นใจในการเตรียมความพร้อมของฝ่ายการแพทย์ และอนามัยตลอดการแข่งขัน

เรื่องล่าสุดของหมวด กีฬา

ดูหมวด กีฬา ทั้งหมด