ยาหอมไทยปราบลิขสิทธิ์

พาณิชย์วาดฝันหลุดพีดับเบิลยูแอล สั่งลุยแก้กฎหมายแอบถ่ายโรงหนัง

นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์ต่างประเทศ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา รายงานผลการประชาพิจารณ์ของผู้แทนการค้าสหรัฐ (ยูเอสทีอาร์) เรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยชมว่าไทยให้ความสำคัญในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ดำเนินการอย่างจริงจัง ส่งผลให้มีโอกาสที่ประเทศไทยหลุดจากบัญชีกลุ่มประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ (พีดับเบิลยูแอล) ไปสู่บัญชีประเทศที่จับตามอง (ดับเบิลยูแอล) ได้ในปีนี้

ทั้งนี้สหรัฐได้รับรู้ว่าขณะนี้ประเทศไทยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ และนโย บายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอีกทาง พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับกฎหมายป้องกันการแอบถ่ายในโรงภาพยนตร์ กฎหมายการเอาผิดกับเจ้าของพื้นที่ที่ให้เช่าเพื่อขายสินค้าละเมิดฯ รวมถึงการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ให้ความคุ้มครองเทคโนโลยี การปราบปรามอันเกิดจากความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายประสบผลสำเร็จ อย่างไรก็ตามมีอุตสาหกรรมยาบางส่วนให้ความเห็นว่าต้องการการหารือด้านมาตรฐานการเข้าถึงยาของประชากรไทย

ทางสำนัก งานยูเอสทีอาร์มีความเห็นว่าจากข้อ มูลที่ได้เปิดประชาพิจารณ์ครั้งนี้ ค่อนข้างดี หากต้น เม.ย. นี้ ไทยสามารถนำข้อ มูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์มาประกอบและส่งให้ยูเอสทีอาร์ เพื่อประกอบการประเมิน ตามกฎหมายการค้าสหรัฐ มาตรา 301 พิเศษ ที่กำหนดให้มีการประเมินและจัดสถานะของประเทศที่ไม่มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐนั้นปีนี้ไทยน่าจะได้อยู่ในสถานะที่ดีขึ้น

นายอลงกรณ์กล่าวว่า จากข้อมูลเบื้องต้นเชื่อว่า ไทยน่าจะได้ปรับสถานะเพิ่มขึ้นเป็นดับเบิลยูแอล หรือกลุ่มประเทศที่สหรัฐเห็นว่ายังให้การคุ้มครองและบังคับใช้กฎหมาย ยังไม่เพียงพอ ซึ่งดีกว่าสถานะเมื่อปีที่ผ่านมา คือ พีดับเบิลยูแอล คือกลุ่มประเทศที่สหรัฐเห็นว่ายังไม่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพียงพอ ถ้าไทยเลื่อนบัญชีอยู่ในอันดับที่ดีขึ้น ก็จะส่งผลดีถึงการต่ออายุสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) ของไทย

นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่า กรมฯ ได้ส่งสรุปแผนการดูแลละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาช่วงปีที่ผ่านมาไปให้ ยูเอสทีอาร์รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 26 ก.พ. ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมส่งไปอีก รอบในต้น เม.ย. นี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมมี 2 ประเด็นได้แก่ การจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยา เช่น กระทรวงสาธารณสุข บริษัทยา เอ็นจีโอ เพื่อทำความเข้าใจและกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน และข้อมูลประสานจัดการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างนายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงฯกับผู้แทนการค้าสหรัฐขณะนี้ขอความร่วมมือให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมประสานงาน

รมช.พาณิชย์ ได้สั่งการให้ดำเนินการเพิ่ม 2เรื่องซึ่งทำให้มั่นใจว่าการส่งข้อมูลรอบสุดท้ายไทยจะมีสาระสำคัญที่ย้ำว่าไทยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้นและเป็นผลดีต่อการประเมินสถานะของประเทศไทยและในที่สุดก็จะส่งผลต่อธุรกิจการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐได้

สำหรับความคืบหน้าการแก้กฎหมายป้องกันการแอบถ่ายในโรงภาพยนตร์ ในสิ้นเดือนนี้จะดำเนินการเสร็จสิ้นและส่งให้รมช. พิจารณาก่อนเข้าสู่กระบวนการออกกฎหมายต่อไป โดยสาระสำคัญเบื้องต้นคือจะเอาผิดกับผู้ที่แอบถ่ายทั่วไป ขณะที่กฎหมายเอาผิดเจ้าของพื้นที่ที่ให้เช่าขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการรอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐบาล

รายงานข่าวแจ้งว่าสมาพันธ์ทรัพย์สินทางปัญญาสากล (ไอไอพีเอ) ยังได้ออกประ กาศการประเมินว่าไทยควรอยู่ในสถานะดับเบิลยูแอลด้วย.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด