โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาขอเชิญผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง มาขอรับกา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์กวี ไชยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหราชนครราชสีมา เปิดเผยว่า โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขอเชิญผู้มารับบริการของโรงพยาบาลนครราชสีมาที่มีอายุระหว่าง 6 เดือน ถึง 64 ปี ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจทุกประเภท โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวาย โรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด โรคธารัสซีเมียที่มีอาการรุนแรง ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยเบาหวานทั้งที่มีโรคแทรกซ้อนและไม่มีโรคแทรกซ้อน และผู้ป่วยด้วยโรคอ้วนที่มีน้ำหนักตัวเกิน 100 กิโลกรัม ผู้พิการทางสมองปัญญา ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ H1N1 2009 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายและลดความรุนแรงของโรคที่คาดว่าจะมีการระบาดใหญ่อีกครั้งในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฏาคม 2553 โดยรณรงค์ฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 11 มกราคม - มีนาคม 2553 โรงพยาบาลได้จัดตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนฟรีให้แก่ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วในระหว่างวันที่ 8-26 กุมภาพันธ์ 2553 และยังมีวัคซีนเหลือประมาณ 100 โดส ซึ่งสามารถฉีดได้ 100 คน จึงขอเชิญท่านซึ่งอยู่ในกลุ่มที่สมควรได้รับวัคซีนในวันศุกร์ และ 26 มีนาคม 2553 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยใน 8 ชั้น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อนึ่ง ขอความกรุณาอย่ามาเมื่อใกล้จะหมดเวลาเนื่องจากวัคซีนนี้เมื่อเปิดขวดแล้วต้องฉีดพร้อมกัน 10 หากใกล้ปิดบริการและมีผู้ขอฉีดน้อยรายก็จะนัดหมายใหม่

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด