สบน. เลื่อนขายบอนด์ไทยเข้มแข็งลอต 2

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง ได้เลื่อนการออกพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง ลอต 2 วงเงิน 100,000ล้านบาท ออกไปจากเดิมกำหนดขาย วันที่ 29 มี.ค.-2 เม.ย. นี้ เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เม.ย. หรือวันที่ 26-30 เม.ย.53 เนื่องจากปลายเดือน มี.ค. นี้ อาจยังมีสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองและกลางเดือน เม.ย. มีวันหยุดหลายวัน อาจทำให้ผู้ซื้อและสถาบันการเงินที่เป็นตัวแทนจำหน่ายไม่ได้รับความสะดวก โดยเงื่อนไขในการขายพันธบัตรยังคงเหมือนเดิม 2 วันแรกขายให้ผู้สูงอายุ ในวันถัดไปขายให้ประชาชนทั่วไป จากนั้น จึงขายให้นิติบุคคล